Språk

Å vaske øynene

“Se rincer l’oeil.” Det betyr “å rense øynene”, og brukes på fransk når man ser noe usedvanlig vakkert. Så vakkert at øynene løper i vann.