Fransk på 30 sekunder

Bryte eller bite?

Engelske spioner tabbet seg en gang ut da de spiste en bagett. Franskmennene kunne nemlig lett avsløre dem ut fra måten de spiste bagetten på. En ekte franskmann vil alltid bryte av bagetten. De engelske spionene bet imidlertid direkte av brødet, og lot seg dermed raskt avsløre. Også den dag i dag kan man som turist eller utlending lett røpe seg ved å spise bagetten sin på feil måte. Som frankofil bør du derfor huske å alltid bryte av brødet når du spiser det, hvis du ikke vil bli gjennomskuet som turist. På samme måte bør du også rive salaten din i stykker fremfor å skjære den opp.